Płuca rozedmowe

site
Klub Szczęśliwego Maluszka

Witam. Płuco może pęknąć w wyniku urazu lub samoistnie. W przypadku z. Marfana tkanka płucna jest słaba i są to pęknięcia samoistne. Powstaje odma opłucnowa, czyli powietrze gromadzi się między opłucną a ścianą klatki piersiowej. Płuco się zapada. Wykonuje się drenaż ssący opłucnej. Chirurg po podaniu środka znieczulającego, najczęściej morfiny, robi otwór między żebrami i wprowadza rurę dość sporej średnicy, podłącza ją do specjalnego aparatu w celu odessania powietrza. Płuco się rozpręża. W przypadkach nawracających lub nie rozprężenia płuca wykonuje się zabieg operacyjny.Z dostępu przez torakotomię (otwarcie klatki piersiowej) zaszywa sie pęknięte płuco, usuwa pęcherze rozedmowe i wykonuje pleurodezę. Jest to nacięcie opłucnej w celu wytworzenia zrostów. Mają one zapobiegać ponownemu zapadaniu się płuca. W przypadku z. Marfana płuca mogą pękać wielokrotnie, nawet pod wpływem najmniejszego wysiłku. Jeśli pojawi sie duszność lub ból w klatce należy natychmiast wezwać karetkę. Jest to bardzo niebezpieczne, pomoc musi być natychmiastowa.


Są różne typy rozedmy płuc, wśród nich rozedma starcza, która ,, naturalnie " wystepuje u ludzi w podeszlym wieku.
Twój ojciec prawdopodobnie ma ten typ rozedmy. Z wiekiem płuca tracą pomału swoją ,,funkcjonalnośc ". Poprostu można powiedzieć, że są słabsze.
Napewno nie jest to typ rozedmy, której powikłaniem jest odma.
odebrałem przeswietlenie płuc i mam napisane na wyniku płuca rozedmowe wyjaśnijcie mi jakie śa nastepstwa i co sie może stać (jak zapobiegać)

Rozedma płuc
Uogólnione rozdęcie pęcherzyków płucnych i drobnych oskrzelików, z utrwalonymi zmianami anatomicznymi i utratą elastyczności samych płuc. Na skutek zniszczenia przegród między pęcherzykami powstają mniejsze lub większe pęcherze różnego kształtu.

Płuca rozedmowe nie opróżniają się w dostatecznym stopniu z powietrza w czasie wydechu. Objawy: duszność wysiłkowa, kaszel (często napadowy, z wykrztuszaniem plwociny), wdechowe ustawienie klatki piersiowej, niekiedy sinica, palce pałeczkowate.

[ Dodano: 2007-03-29, 02:54 ]


odebrałem przeswietlenie płuc i mam napisane na wyniku płuca rozedmowe wyjaśnijcie mi jakie śa nastepstwa i co sie może stać (jak zapobiegać)
Oprócz tego, że tkanka łączna w płucach w ZM jest słabsza, to napewno duży wpływ na to, że twoje płuca są teraz rozedmowe miała grużlica, którą przeszedłeś. Wskutek gruźlicy płuc powstają zmiany włókniste w płucach powodujące, że część płuca staje się bezpowietrzna, a część zdrowa przejmuje zwiększone zadania oddechowe i wyrównawczo ulega rozdęciu. Wtedy rozwija się odrębny rodzaj rozedmy tzw. rozedma zastępcza. W czasie wydechu takie płuca nie opróżniają się w dostatecznym stopniu z powietrza. Początkowo objawy takiej rozedmy płuc są nieznaczne - lekka duszność wysiłkowa, niewielka sinica. Z czasem objawy mogą ulec nasileniu, wzmaga się duszność i chorych męczy kaszel, często napadowy, z wykrztuszaniem plwociny. Leczenie polega wówczas na zwalczaniu nieżytu oskrzeli, dychawicy oskrzelowej, na zapobieganiu nieżytom oskrzeli itp. Wskazane jest przestrzeganie higieny oraz diety. Pewne znaczenie mogą mieć ćwiczenia oddechowe oraz gimnastyka ogólna. Powikłaniem może być ostre zapalenie oskrzeli lub zapalenia płuc, co natychmiast musi być bardzo energiczne leczone antybiotykami, sulfonamidami, a nieraz lekami nasercowymi.
Musisz unikać większego wysiłku, nie dżwigać , ogólnie wszystko, czego nie wolno robić, gdy się ma ZM.

Zgrubienia okołooskrzelowe mogą świadczyć o problemach z oskrzelami, np. jakimś stanie zapalnym, są też często wynikiem palenia papierosów i jednocześnie znakiem, że nałóg ten należy rzucić.
Przechodziłeś ostatnio jakieś infekcje, przeziębienia?

Zmiany rozedmowe są nieodwracalne, w uproszczeniu polegają na tym, że płuca zawierają zbyt dużo powietrza, co prowadzi do trudności w oddychaniu, duszności. Jesteś młody (i od bardzo młodego wieku palisz), więc skoro zmiany takie występują u Ciebie już teraz, to jest to bezwzględne wskazanie do rzucenia palenia.

Wg mnie zmiany takie nie wskazują na nowotwór (ale poczekaj jeszcze na czyjąś opinię, bo to tylko moje luźne wnioski), aczkolwiek wiadomo, do czego doprowadzić może długotrwałe palenie tytoniu, stąd tekst "rzuć palenie" nie jest w tym momencie sloganem tylko naprawdę dobrą radą

Zawsze dobrym pomysłem jest skonsultowanie wyniku RTG z pulmonologiem.

Pozdrawiam

Mam, te wyniki mam. Opis z rtg: w środkowym polu płucnym lewym widoczny twór guzowaty wielkości pomarańczy o dość gładkich zarysach, od strony przyśrodkowej nakładający się na lewą komorę serca. Poza tym pola płucne miernie rozedmowe. sylwetka serca konfiguracji aortalnej. Aorta szersza, wydłużona. Po rtg prywtnie zrobilismy TK. Opis: w segemntach 8i9 płuca lewego widoczny jest nieregularny rozległy nieprawidlowy twór tkankowy o wym. 7,5x6,5 cm. Twór ściśle przylega do lewego zarysu sylwetki serca ( nacieka na worek osierdziowy?) W płtach górnych obu płuc widoczne sa skupiska zmian siateczkowych i pasmowatych ( zmiany pozapalne włókniste?zmiany niedodmowe?). Zrosty opłucnowe u podstawy obu płuc. W śródpiersiu widoczne są nieliczne powiększone węzły chłonne sięgające 1,4 cm. Widoczne sa zwapenienia w ścianie aorty piersiowej oraz przyścienne skrzepliny o grubości 0,7 cm. Poza tym narządy klatki piersiowej nie wykazują zmian.
Wybaczcie, że tak chaotycznie piszę, ale na razie poznaję wroga. To dla mnie nowa sytuacja, ciągle się z nią próbuję oswajać.- Pęcherz rozedmowy nadprzeponowo w PS 8Rozedma płuc charakteryzuje się powiększeniem ponad normę przestrzeni powietrznych w strukturach płuc znajdujących się obwodowo od oskrzelików i przebiega z destrukcją ścianki tych struktur. Pękanie i zanikanie ścian oskrzelików prowadzi do powstania dużych przestrzeni powietrznych w środkowej części zrazika płucnego lub, jak w rozedmie uogólnionej, cały zrazik ulega destrukcji. Tworzą się duże przestrzenie powietrzne, miejscami zlewające się ze sobą (pęcherze rozedmowe) źródło

PS 8 to może okreslenie segmentu płuca (ale tak tylko strzelam )

A mi to:
Zagęszczenia o charakterze stłuczeń oraz niedodma w obszarach przykręgosłupowych prawego płuca oraz przykręgosłupowo w dolnym płacie płuca lewego. Pęcherze rozedmowe w seg 1+2 oraz 3 w płucu lewym. To opis badania tomografi komputerowej zrobionej ponad 2 miesiące po wypadku. Dzień po wypadku byłem u lekarza powiedział ze tylko żebra mam stłuczone i dał ketonal nawet mnie nie prześwietlił wrrr

Dzieli się ją na odmę samoistną pierwotną i wtórną. Odma samoistna w 99% przypadków występuje tylko po jednej stronie klatki piersiowej.
Częstość występowania odmy samoistnej wtórnej jest podobna do odmy samoistnej pierwotnej, z tą różnicą, iż odma samoistna wtórna dotyczy przede wszystkim osób starszych (najwięcej przypadków notuje się pomiędzy 60, a 65 rokiem życia).

Przyczyny:

Bezpośrednią przyczyną wystąpienia odmy opłucnowej samoistnej jest najczęściej pęknięcie wytworzonych wcześniej w płucach tzw. pęcherzyków rozedmowych. Pęcherzyki te są rodzajem upowietrzonych jamek, które z reguły powstają blisko ścian zewnętrznych płuca.

Odma opłucnowa sama z siebie na ogół nie zagraża bezpośrednio życiu tak jak embolia powietrzna, gdyż ofiara posiada funkcjonujące wciąż drugie płuco. Zapadnięte płuco powoduje ostry ból i może powodować, że ofiara pluje pieniącą krwią. Samorzutna odma opłucnowa występuje bez rozległego urazu, osłabione miejsce w płucu pęka, co prowadzi do zapadnięcia się płuca. Choć nie powszechnie, samorzutna odma opłucnowa może zdarzyć się bez wcześniejszych symptomów.

W przypadku odmy samoistnej pierwotnej pęcherzyki rozedmowe mogą być zmianami wrodzonymi, częściej jednak przyczyną ich powstawania są miejscowe stany zapalne wywoływane przede wszystkim paleniem papierosów.

Objawy

nagły ból uciskający w klatce piersiowej, który wystąpił po silnym kaszlu, większym wysiłku fizycznym lub po urazie klatki piersiowej,
zazwyczaj szybko narastająca duszność,
przyspieszenie tętna,
bladość powłok,
poty,
pogłębiające się ogólne osłabienie,
często odczuwane są kłujące bóle w klatce piersiowej, w okolicy ramion lub w nadbrzuszu, niekiedy występuje kaszel bez odkrztuszania wydzieliny.
Grupa ryzyka:

W przypadku odmy samoistnej pierwotnej do grup ryzyka można zaliczyć praktycznie wszystkich ludzi regularnie palących papierosy. Dzieje się tak, bowiem stwierdzono ścisły związek pomiędzy paleniem, a częstością występowania tej postaci odmy.

możesz mi coś wiecej napisać o tej odmie bo muj ojciec ma płuca rozedmowe (tak napisali na prześwitleniu które robił dwa lata temu przy mojej gruzlicy wygniotłem to na nim ) .

WYNIKI
Tomograf
Badanie wykonano przed i po dożylnym podaniu kontrastu.

W płacie górnym płuca lewego przywnękowo widoczna nieregularna masa guzowata o wymiarach ok. 70x56x56 mm. Zmiana jest zlokalizowana w sąsiedztwie oskrzela do płata górnego, nacieka oskrzele do segmentu szczytowo-tylnego zamykając jego światło. Masa guza sąsiaduje z tętnicą płucną prawą, nacieka tętnicę do płata górnego, zwężając jej światło i rozgałęzienia. W naciek wtopione pakiety powiększonych węzłów chłonnych.
Obustronnie widoczne liczne obszary rozedmy centrilobularnej, pęcherze rozedmowe podopłucnowe oraz zwłóknienia. Obustronnie, przypodstawnie oraz w języczku płata lewego widoczne obszary mlecznej szyby. Powiększone węzły chłonne śródpiersia przedniego na poziomie łuku aorty, przytchawicze prawe, wnęki prawej. Płynu w jamie opłucnej nie uwidoczniono.
Podprzeponowo bez istotnej patologii. Złamanie żebra 7-go lewego w odcinku środkowym z pogrubieniem tkanek miękkich w przyleganiu. Pogrubienie tkanek miękkich w przyleganiu tylnego odcinka 8 żebra po lewej.
Przykręgosłupowo po prawej na poziomie Th2-Th3 i częściowo w prawym otworze międzykręgowym widoczna miękkotkankowa struktura - obraz budzi podejrzenie meta. Zmiany o podobnym charakterze widoczne po prawej na poziomie Th3-Th4 i częściowo otworu międzykręgowego. Na poziomie Th11-Th12 po prawej miękkotkankowa struktura o wymiarach ok. 29x26x15mm- meta susp.

Bronchoskopia
Struny ruchome, tchawica bez zmian. Carina maior ostra. Oskrzela po stronie prawej nie zmienione. Po stronie lewej ujście do segm szczytowych zamknięte przez zmianę ekspansywną? pełzająca? po ścianie przyśrodkowej i przechodząca na ścianę przyśrodkową ujścia języczka – w głębi widoczne drożne oskrzele segmentalne. Carina minor nieco szersza. Oskrzele płata dolnego niezmienione. Pobrano wycinki ze zmiany npl. popłuczyny na cytologię.
Badanie histopat:
Miejsce pobrania: oskrzele
Rozpoznanie:
infiltratio carcinomatosa
- carcinoma microcellulare (A; wycinki)
cellulae carcinomatosae – carcinoma microcellulare (B; popłuczyny)

Konsultacje:
Konsultacja: Widoczne w obrazie TK zmiany nie wymagają leczenia operacyjnego, natomiast kwalifikują się do leczenie onkologicznego oraz kwalifikują się do wykonania CT kręgosłupa lędźwiowego i scyntygrafii kośćca.
Onkologiczna: Rozpoznanie: Rak drobnokomórkowy płuca lewego w fazie rozsiewu.
Decyzja: Pacjent kwalifikuje się do paliatywnej chemioterapii cisplatyna + vepesid.

Kochani, jak myślicie jakie są rokowania...?

[ Dodano: 2010-05-06, 18:53 ]

Dziś byliśmy z tatą u radioterapeuty odebrać wynik TK.
Oto wynik:
W prawej jamie opłucnej niewielka ilośc płynu.
We wnęce prawego płuca nieostro ograniczona masa guzowata o wym.poprzecznych5,5x3,0 cm obejmująca oskrzele główne prawe i górnopłatowe prawe.Masie towarzyszy zagęszczenie naciekowo-niedodmowe w płacie górnym i środkowym płuca prawego.
W segmencie 6 mały izolowany guzek o śr.1,0cm.
W szczycie zagęszczenia włókniste.
Nadprzeponowo w segmencie 9 pęcherze rozedmowe.
W lewym płucu pasmowate zagęszczenia włókniste w segmencie 3 i 10.
W śródpiersiu na poziomie odgałęzień łuku aorty oraz przytchawiczo po stronie prawej kilka węzłow chłonnych o śr.do 2,0 cm.Lewa wnęka płucna bez zmian.
W wątrobie w segmencie4 podtorebkowo torbiel1,2 cm.

Dla porównania przypominam ostatnie TK-wynik z 1.07.09

W porównaniu z poprzednim badaniem KT z 12.05.2009r.powiększyła się guzowata masa w prawej wnęce płucnej;większy guzowaty naciek w otoczeniu oskrzela głównego prawego,górnopłatowego,pośredniego przechodzący na oskrzele dolnopłatowe PSVI i oskrzela segmentów podstawnych.Na poziomie oskrzela pośredniego masa ma wymiary 50x32(było 44x25mm).W prawym szczycie guzek o wym.11mm,w PSII cień okrągły o wym.12mm, w płacie środkowym o wym. 6mm.
W śródpiersiu ;pod cariną węzeł chłonny o wym.18mm,ku przodowi od cariny o wym.26mm(było 22mm),przytchawiczy prawy dolny o wym.23 mm.
Lewe płuco bez zmian ogniskowych.
W jamach opłucnej nie ma płynu.
Progresja.

Czy może ktoś mi dokładnie coś powiedzieć na temat wyniku?Porównać itp?
Zbytnio od radioterapeuty nic nie dowiedzieliśmy się.Jedynie stwierdziła,że nie jest źle i,że z jej strony to koniec leczenia.Dalsze leczenie w poradnii onkologicznej.
Troszkę się wściekłam,bo jak zadzwoniłam do onkologa umówić wizytę,to pani rejestratorka mi powiedziała,że tata po4 tygodniach od naświetlań powinien się zgłosić do onkologa.Nam tego nikt wcześniej nie powiedział,skąd to mieliśmy wiedzieć???
Więc dalej nie wiem co będzie?Czy jakieś leczenie jeszcze,czy co????


All right reserved.
© Klub Szczęśliwego Maluszka & Zdrowie